AVG Quick Scan

Twijfelt u of de AVG ook voor u van toepassing is of twijfelt u of uw gegevens verwerking goed gerechtvaardigd is volgens de AVG richtlijnen?

Doe de onderstaande Quick Scan om te kijken of uw twijfel terecht is of niet.
Mocht u ondanks of juist dankzij de uitkomst van de Quick Scan vragen hebben, maak dan gebruik van het formulier dat u ziet aan het einde van de Quick Scan.

Voor meer informatie mail naar info@laurensnivard.nl.


AVG Quick Scan

  Verwerkt u op een of andere manier persoonsgegevens? Bijvoorbeeld via uw website, e-mail, papieren formulieren, camerabeelden etc?


  Heeft u één of meer duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens?


  Heeft u dat doel of die doeleinden uitdrukkelijk omschreven?


  Verwerkt u bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven?


  Valt uw verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder één van de algemene of specifieke uitzonderingen op het verbod op de verwerking van dergelijke gegevens in de Verordening of de Uitvoeringswet?


  Kunt u uw verwerking (inclusief het verzamelen) baseren op ten minste één van de grondslagen die de Verordening noemt: toestemming, vitale belangen, wettelijke plicht, overeenkomst, algemeen belang, gerechtvaardigd belang?


  Zijn de gegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is om uw doel(einden) te bereiken?


  Geeft u gegevens door naar een land buiten de Europese Unie?


  Waarborgt dat land een passend beschermingsniveau?


  Maakt u gebruik van passende waarborgen of kunt u zich beroepen op één van de uitzonderingen op het verbod op gegevensdoorgifte?


  Heeft u voldaan aan alle overige op u rustende verplichtingen van de AVG?


  Let op. Uw gegevensverwerking is onrechtmatig!


  Laurens & Nivard IT Services kan voor u een Privacy en Security jaarcontrole uitvoeren, maar wij kunnen ook dit hele traject uit handen nemen om u daarmee volledig te ontzorgen.  Voor meer informatie kunt u bellen met 0104777823 of mail naar p.bennink@laurensnivard.nl.


  Gefeliciteerd. Uw gegevensverwerking lijkt rechtmatig!


  Het op orde hebben van Privacy en Security is geen eenmalige actie. Het is enkel een momentopname welke continue of ten minste periodiek moet worden beoordeeld. Ook de wet- en regelgeving is constant in beweging waardoor u dit alles regelmatig moet herzien en aanscherpen.

  Laurens & Nivard IT Services kan voor u een Privacy en Security jaarcontrole uitvoeren, maar wij kunnen ook dit hele traject uit handen nemen om u daarmee volledig te ontzorgen.  Voor meer informatie kunt u bellen met 0104777823 of mail naar p.bennink@laurensnivard.nl.


  Volgens u verwerkt u helemaal geen persoonsgegevens!


  Heeft u personeel, een klantenlijst met contactpersonen of een contactformulier op uw website? Dan verwerkt u wel degelijk persoonsgegevens. In dat geval dient ook u zich te conformeren aan de AVG.

  Het op orde hebben van Privacy en Security is geen eenmalige actie. Het is enkel een momentopname welke continue of ten minste periodiek moet worden beoordeeld. Ook de wet- en regelgeving is constant in beweging waardoor u dit alles regelmatig moet herzien en aanscherpen.

  Laurens & Nivard IT Services kan voor u een Privacy en Security jaarcontrole uitvoeren, maar wij kunnen ook dit hele traject uit handen nemen om u daarmee volledig te ontzorgen.  Voor meer informatie kunt u bellen met 085 - 822 06 00 of mail naar info@laurensnivard.nl.